ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- Πρόσκληση προς τους συναδέλφους για συμμετοχή σε επιμορφωτικό Σεμινάριο για τη διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση των θεματικών αξόνων των Βιωματικών Δράσεων Γ΄ τάξης Γυμνασίου: «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός» (

Έγγραφο και δήλωση συμμετοχής