Οριστικοί Πίνακες Αναπληρωτών-Ωρομισθίων ΕΕΠ & ΕΒΠ 2015-16

Με την αριθμ. Φ.2.4/6882/30-9-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπ/σης Κρήτης, ύστερα από την Πράξη 14/29-9-2015 του ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης κυρώθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Υποψήφιων Αναπληρωτών Ωρομισθίων ΕΕΠ & ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ Κρήτης.

Λήψη Πινάκων

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο