Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2015-2016

Ενστάσεις υποβάλλονται κατά των Προσωρινών Αξιολογικών Πινάκων Πινάκων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. από την Παρασκευή 18/09/2015 έως και την Δευτέρα 21/09/2015 και ώρα 15:30.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των Προσωρινών Αξιολογικών Πινάκων με τους εξής τρόπους:

Α. Αυτοπροσώπως στην έδρα της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης Λ. Κνωσου 6, Ηράκλειο

Β. Με fax στο 2810302447

Γ. Με email στη ηλεκτρονική διεύθυνση mail@kritis.pde.sch.gr

Πληροφορίες τηλ. 2810347289 – 2810302450

Λήψη Πινάκων

Μετάβαση στο περιεχόμενο