ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ !!! ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Μετά από έλεγχο της υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκαν πολλά λάθη σχετικά με την αποστολή των πινάκων excel των αιτήσεων επανεξέτασης απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

Σας επισημαίνουμε, λοιπόν, τα εξής και παρακαλούμε για την άμεση ανακοινοποίηση του πίνακά σας, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί σωστά:

1.       Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ζητήσει τροποποίηση κάποιων στοιχείων της αίτησής τους, τα οποία και αλλάξατε, είναι αυτονόητο ότι ζητούν και την επανεξέταση της αίτησής τους. Επομένως, τα στοιχεία τους είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνονται στον πίνακα excel.

2.       Αν ένας εκπαιδευτικός κάνει ένσταση κατά των αποσπάσεων Α φάσης, είναι αυτονόητο ότι θεωρείται και αίτηση επανεξέτασης. Επομένως, τα στοιχεία του θα περιλαμβάνονται στον πίνακα excel.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι εκπρόθεσμες αιτήσεις που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, δεν είναι απαραίτητο να καταχωρηθούν και στον πίνακα excel. Αν έχουν καταχωρηθεί και στον πίνακα, δε θεωρείται λάθος, συνεπώς να μην προβείτε σε ανακοινοποίησή του.

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.

Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Γ-Ανδρέα Παπανδρέου 37-15180 Μαρούσι

Μετάβαση στο περιεχόμενο