Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων

Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων:
α. Προϊσταμένων των Τμημάτων Α΄ – Διοικητικών Υποθέσεων και Β΄ – Οικονομικών Υποθέσεων της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης,
β. Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Τετάρτη 19-8-2015 έως και την Τρίτη  01 – 09 – 2015


Προκήρυξη
Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
Υποδειγμα Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο