«Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την ψηφοφορία κατά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015»

«Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την ψηφοφορία κατά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015» Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/69/οικ.21603/30.6.2015 (Α.Δ.Α:7Γ4Ε465ΦΘΕ-ΓΝΘ) έγγραφο του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την ψηφοφορία κατά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015» για ενημέρωσή σας , ενημέρωση των υπαλλήλων αρμοδιότητάς σας και ενημέρωση των φορέων εποπτείας σας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι υπηρετούντες στις οργανικές μονάδες των Γενικών Γραμματειών του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. που θα μεταβούν στον τόπο άσκησης του δικαιώματος της ψηφοφορίας επί του δημοψηφίσματος παρακαλούνται να υποβάλλουν έγκαιρα αίτηση για χορήγηση ειδικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/07) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 106 του ΠΔ 26/2012.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο