«Χορήγηση κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π., για τις ανάγκες του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015»

«Χορήγηση κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π., για τις ανάγκες του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015» για ενημέρωσή σας , ενημέρωση των υπαλλήλων αρμοδιότητάς σας και ενημέρωση των φορέων εποπτείας σας Επισημαίνεται ότι η χορήγηση των αδειών κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα δημοσίευσης του Π.Δ. 38/2015 (ΦΕΚ63/τ.Α’/28-6-2015) προκήρυξης του δημοψηφίσματος έως και 10 Ιουλίου 2015, θα πρέπει να γίνει μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και της παραμονής στις Υπηρεσίες του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ικανού ποσοστού υπαλλήλων, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους και η άμεση ανταπόκρισή τους στη διαδικασία του δημοψηφίσματος κατά την εν λόγω χρονική περίοδο.

ΕΓΓΡΑΦΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο