«Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος τη

«Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015» για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των φορέων εποπτείας σας “

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο