ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.. το με αρ. πρωτ. 14992/12-6-2015 (Α.Δ.Α.:Ψ3Ρ546Ψ842-ΞΨΒ) έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με θέμα: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» 2.. το με αρ. πρωτ. 14990/12-6-2015 (Α.Δ.Α.:7ΗΔΘ46Ψ842 – Λ0Ε) έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με θέμα: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση για απόσπαση και μετάταξη υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας»

ΕΓΓΡΑΦΟ 1

ΕΓΓΡΑΦΟ 2