ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ΑΠΟ 1-7-15) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο