Προκήρυξη εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητιού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2015

Προκήρυξη εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητιού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2015.

Προκήρυξη Εξετάσεων Μαϊου 2015

Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις του ΚΠγ περιόδου Μαΐου 2015