Επικύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής Αναπληρωτών Προϊσταμένων για τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κρήτης

Με την αριθμ. Φ.2.4/10341/18-12-2014 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης επικυρώθηκε ο αξιολογικός πινάκας επιλογής Αναπληρωτών Προϊσταμένων για τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κρήτης ο οποίος συντάχθηκε ύστερα από την αριθμ. 27/18-12-2014 Πράξη του ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης.

Δηλώσεις τοποθέτησης υποβάλλονται μέχρι και την Δευτέρα 22/12/2014 αυτοπροσώπως στην έδρα της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης (Λ. Κνωσού 6) ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@kritis.pde.sch.gr ή με φαξ στο 2810302447.

Αξιολογικός Πίνακας

Δήλωση Τοποθέτησης

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο