Κοινοποίηση αλφαβητικών πινάκων υποψήφιων Αναπληρωτών Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κρήτης

Ενστάσεις κατά του πινάκα υποβάλλονται γραπτώς μέχρι και την Δευτέρα 07/12/2014 αυτοπροσώπως στην έδρα της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@kritis.pde.sch.gr ή με φαξ στο 2810302447.

Αλφαβητικοί Πίνακες

Μετάβαση στο περιεχόμενο