Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κρήτης

Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ Κρήτης

Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 μέχρι Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Προόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αίτηση
Υπηρεσιακό Σημείωμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο