«Πρόσληψη αναπληρωτή πλήρους ωραρίου για τη θέση του νηπιαγωγού στον κύκλο προσχολικής αγωγής του Αγγλόφωνου τμήματος στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης»

«Πρόσληψη αναπληρωτή πλήρους ωραρίου για τη θέση του νηπιαγωγού στον κύκλο προσχολικής αγωγής του Αγγλόφωνου τμήματος στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης»

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΕΠ

Μετάβαση στο περιεχόμενο