Οριστικοί Πίνακες Αναπληρωτών-Ωρομισθίων ΕΕΠ & ΕΒΠ 2014-15

Με την αριθμ. Φ.2.4/7454/26-9-2014 Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπ/σης Κρήτης, ύστερα από την Πράξη 15/25-9-2014 του ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης κυρώθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Υποψήφιων Αναπληρωτών Ωρομισθίων ΕΕΠ & ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ Κρήτης.

Λήψη Πινάκων