Παράταση έως 30-06-2014 της ισχύος πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ…

Παράταση έως 30-06-2014 της ισχύος πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ…

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο