Προσωρινοί Πίνακες Υποψήφιων Αναπληρωτών-Ωρομισθίων ΕΕΠ-ΕΒΠ για ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ 2014-15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ενστάσεις υποβάλλονται κατά των Προσωρινών Αξιολογικών Πινάκων Πινάκων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., από την Δευτέρα 22/09/2014 έως και την Τρίτη 23/09/2014 και ώρα 16:00.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των Προσωρινών Αξιολογικών Πινάκων με τους εξής τρόπους:

Α. Αυτοπροσώπως στην έδρα της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης Λ. Κνωσου 6, Ηράκλειο

Β. Με fax στο 2810302447

Γ. Με email στη ηλεκτρονική διεύθυνση mail@kritis.pde.sch.gr

 Πληροφορίες τηλ. 2810347294-2810347289

Λήψη Πινάκων