Συμπληρωματική εγκύκλιος ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ σχολικών μονάδων ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α/θμιας & Β/θμιας σχολ. έτους 2014-2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2014-2015 για απασχόληση σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την Πρωτοβάθμια και ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Εγκύκλιος

Απομακρυσμένες σχολικές μονάδες

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Προσθήκη απομακρυσμένης σχολικής μονάδας

Μετάβαση στο περιεχόμενο