Πλήρωση κενών θέσεων στη Β΄ Τάξη του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου για το Σχολικό Έτος 2014-15

Πλήρωση κενών θέσεων στη Β΄ Τάξη του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου για το Σχολικό Έτος 2014-15.

Διαβάστε την ανακοίνωση