Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολι

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 02/09/2014 ΜΕΧΡΙ 05/09/2014

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψηφίου στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης
Λ. Κνωσού 6
ΤΚ 71306 Ηράκλειο Κρήτης

Πληροφορίες:
Τζαγκαράκης Ελευθέριος 2810347294
Μακράκη Καλλιόπη 2810347289

Εγκύκλιος Πρόσληψης ΕΕΠ-ΕΒΠ
Αίτηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Αίτηση Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
Πίνακας Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο