Πρόσκληση απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ13 για το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Πρόσκληση απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ13 για το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Διαβάστε την ανακοίνωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο