Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΥΣΜΕ, κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΥΣΜΕ, κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015.

Διαβάστε την ανακοίνωση

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο