ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕ & ΔΕ ΤΟΥ ΣΕΠ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕ & ΔΕ ΤΟΥ ΣΕΠ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο