Ανακοινοποίηση – Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2014

Ανακοινοποίηση – Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2014.

Διαβάστε την ανακοίνωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο