Αποτελέσματα μοριοδότησης Υποψηφίων εκπ. για ΣΕΠ 2014-15

Ηράκλειο 22-07-2014

Επιτροπή επιλογής εκπαιδευτικών

Του Σ.Ε.Π Ηρακλείου Κρήτης (παρ.1.εδαφ β, αρθ.3 της Υ.Α. 82335/Ζ2/22-8-05, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΣ 377/65936/Ζ2/2007 Υ.Α

 

Σήμερα 22-7-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.μ, στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, Λ. Κρήτης, Κνωσού 6, συνεδρίασε η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης εκπαιδευτικών, για πλήρωση θέσεων αγγλόφωνων τμημάτων Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, που ορίστηκε με την Φ32/5549/18-07-2014 (ΑΔΑ 6ΣΑ99-Θ19) Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, και ύστερα από τη Φ. 32/5550/18-07-2014 πρόσκληση του προέδρου της επιτροπής, έλεγξε τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, εάν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις της 979Α/97529/Ζ1/24-06-2014 (ΑΔΑ: 72ΧΝ9-ΘΤΣ) Προκήρυξη της Δ/νσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ’ Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠΑΙΘ, καταρτίζει τους παρακάτω πίνακες υποψηφίων, για πλήρωση θέσεων αγγλόφωνων τμημάτων Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας ως εξής…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο