Συγκρότηση Επιτροπών Συνεντεύξεων για την αξιολόγηση των υποψηφίων εκπ/κών για τα Π.Π.Σ

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) σας ενημερώνει για την αριθμ. 107781/Γ1/10-07-2014 ΑΔΑ:ΩΜΝ69-721 Απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπών Συνεντεύξεων για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών στα Π.Π.Σ. για πλήρωση θέσεων με πενταετή θητεία. Πραγματοποίηση συνεντεύξεων» που αφορά στον ορισμό των Επιτροπών Συνεντεύξεων για την αξιολόγηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών σχετικά με την  πλήρωση θέσεων πενταετούς θητείας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

Διαβάστε την απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο