ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3861/2010 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Ν. 4210/2013

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3861/2010 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Ν. 4210/2013.

Διαβάστε την ανακοίνωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο