Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μεταθέσεων 2014 της Δ/νσης Β/θμιας Ηρακλείου από περιοχή σε περιοχή μετά από διορθώσεις

Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μεταθέσεων 2014 της Δ/νσης Β/θμιας Ηρακλείου από περιοχή σε περιοχή μετά από διορθώσεις.

Διαβάστε την ανακοίνωση

Πίνακας

Μετάβαση στο περιεχόμενο