ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  σε  Τμήματα Ένταξης  Μειονοτικών Σχολείων σχολικού έτους 2013 – 2014.

Εγκύκλιος Μεταθέσεων

Έντυπο Μεταθέσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο