ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους 2013 – 2014 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Εγκύκλιος Μεταθέσεων

Έντυπα Μεταθέσεων