«Αναπλήρωση διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων σε σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Κρήτης».

«Αναπλήρωση διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων σε σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Κρήτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο