ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΡΕΑ plus»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΡΕΑ plus»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΜΟΙΡΕΣ

REA PLUS-AFISSA-FESTOS

REA PLUS-PROSKLISI-FESTOS

REA PLUS-PROGRAM-MOIRES