Εγκύκλιος συμπληρωματικών διορισμών κλάδου ΠΕ12.08 από τον πίνακα επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του έτους 2008

Συμπληρωματική πρόσκληση υποψήφιου εκπ/κού από τον πίνακα επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 5Π/2008 Προκήρυξη) (ποσοστό 60%), κλάδου/ειδικότητας ΠΕ12.08 Χημικών Μηχανικών- Μεταλλειολόγων, για μόνιμο διορισμό σε κενή οργανική θέση σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2013-2014 σε αντικατάσταση – αναπλήρωση διοριστέου.

Διαβάστε την ανακοίνωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο