Δίνονται συμπληρωματικά στοιχεία – Ισοδύναμος τίτλος προς πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ

Δίνονται συμπληρωματικά στοιχεία – Ισοδύναμος τίτλος προς πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Συμπληρωματικά Στοιχεία

Διαβάστε την ανακοίνωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο