«ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο