«ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Φ 32/6645 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΑΣ, ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Φ 32/6645 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΑΣ, ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο