«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Υπευθύνου στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Τρικάλων»

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Υπευθύνου στο
Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Τρικάλων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο