Οριστικοί Πίνακες Αναπληρωτών – Ωρομισθίων ΕΕΠ & ΕΒΠ 2013-14

Με την αριθμ. Φ.2.4/6556/26-9-2013 Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπ/σης Κρήτης, ύστερα από την Πράξη 10/26-9-2013 του ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης, κυρώθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Υποψήφιων Αναπληρωτών Ωρομισθίων ΕΕΠ & ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ Κρήτης.

Λήψη Οριστικών Πινάκων ΕΕΠ & ΕΒΠ

Μετάβαση στο περιεχόμενο