Προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών-Ωρομισθίων ΕΕΠ & ΕΒΠ 2013-14

Προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών-Ωρομισθίων ΕΕΠ & ΕΒΠ 2013-14

Ενστάσεις υποβάλλονται κατά των Προσωρινών Αξιολογικών Πινάκων Πινάκων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., από την Τρίτη 17/09/2013 έως και την Τετάρτη 25/09/2013 και ώρα 16:00.

 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των Προσωρινών Αξιολογικών Πινάκων με τους εξής τρόπους:

Α. Αυτοπροσώπως στην έδρα της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης Λ. Κνωσου 6, Ηράκλειο

Β. Με fax στο 2810302447

Γ. Με email στη ηλεκτρονική διεύθυνση mail@kritis.pde.sch.gr

 Πληροφορίες τηλ. 2810347294-2810347289

Λήψη Προσωρινών Πινάκων ΕΕΠ & ΕΒΠ
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο