Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις του ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2013

Σχετικά με την προκήρυξη των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2013 σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Ως ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζονται το Σάββατο 23-11-2013 και η Κυριακή 24-11-2013.
2. Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την Τετάρτη 11-9-2013 και διαρκεί έως και τη Δευτέρα 30-9-2013.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ             ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο