Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για αποσπάσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για αποσπάσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-14.

1. Δελτίο Τύπου

2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών

3. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας εκπαιδευτικού  για  απόσπαση

4. Λειτουργικά Κενά 2013

Μετάβαση στο περιεχόμενο