« Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 28/8/2013 ΜΕΧΡΙ 03/09/2013

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψηφίου στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση

Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης

Λ. Κνωσού 6 ΤΚ 71306 Ηράκλειο Κρήτης

Πληροφορίες: Ε.Τζαγκαράκης  2810347294 Κ.Μακράκη 2810347289

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ_ΑΝΑΠΛ.ΕΒΠ

ΑΙΤΗΣΗ_ΑΝΑΠΛ.ΩΡΑΜ.ΕΕΠ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο