ΜΕΤΑΤΑΞΗ 302 ΕΚΚ/ΚΩΝ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΣΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΕ

Μετάταξη τριακοσίων δυο εκπαιδευτικών σε διοικητικούς κλάδους στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4174/2013.

ΜΕΤΑΤΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο