«Πρόσκληση για παρουσίαση στη διαδικασία Προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων Δ/ντών και Υποδιευθυντών Π.Ε και ΔΕ του ΣΕΠ»

«Πρόσκληση για παρουσίαση στη διαδικασία Προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων Δ/ντών και Υποδιευθυντών Π.Ε και ΔΕ του ΣΕΠ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο