ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ «Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε σε σχολεία αρμοδιότητας του ΠΥΣΠΕ Ν. Ρεθύμνης.»

«Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε σε σχολεία αρμοδιότητας του ΠΥΣΠΕ Ν. Ρεθύμνης.»

1. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

2.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο