«Οριστικοποίηση Μεταθέσεων – Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων (Δασκάλων και Νηπιαγωγού σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε., Δασκάλων, Νηπιαγωγών, Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής σε Σχολεία Γενικής Εκπ

«Οριστικοποίηση Μεταθέσεων – Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων (Δασκάλων και Νηπιαγωγού σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε., Δασκάλων, Νηπιαγωγών, Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής σε Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης Ν. Χανίων»

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο