«Νέα Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΚΕΔ)»

«Νέα Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2012-2013 (ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΚΕΔ)»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ_ΕΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΚΩΝ ΕΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΣΚΕΔ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο