Τροποποίηση προγράμματος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2013 σε δύο μαθήματα ειδικότητας ΕΠΑΛ στους τομείς 1) Ηλεκτρονικής και 2) Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τροποποίηση προγράμματος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2013 σε δύο μαθήματα ειδικότητας ΕΠΑΛ στους τομείς 1) Ηλεκτρονικής και 2) Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Διαβιβαστικό

Απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο