ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για ΚΠγ

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2012 ότι τα Πιστοποιητικά τους βρίσκονται στην Υπηρεσία μας, οδός Μονοφατσίου αριθ. 8 , 4ος όροφος, Γραφείο 1, απ’ όπου και μπορούν να τα παραλάβουν αυτοπροσώπως ή μέσω των κηδεμόνων τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους προσκομίζοντας το δελτίο εξεταζόμενου ή την αστυνομική τους ταυτότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο